Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Anketa "Co je podle Vás rodina?"

Statutární město Hradec Králové se v rámci procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb aktuálně zabývá vymezením zásad prorodinné politiky města. V této souvislosti oslovuje širokou veřejnost s několika základními otázkami:
1) Co je podle Vás rodina?
2) Co by podle Vás nemělo chybět v nabídce prorodinných aktivit města Hradec Králové?
3) Co by podle Vás nemělo v rámci formulace prorodinné politiky města Hradec Králové rozhodně chybět?
4) Město Hradec Králové chystá v letošním roce otevření několika míst přátelských rodině, která budou zázemím pro maminky (i tatínky) s dětmi. Místa budou vybavena přebalovacímu pulty, mikrovlnnou troubou, herními prvky apod. Navrhněte prosím, jak by se taková místa měla jmenovat.
Své podněty můžete zasílat do 7. 7. 2010 na elektronickou adresu anketa-rodina@mmhk.cz nebo na podatelnu magistrátu na adresu: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, s označením ANKETA RODINA.

Více informací naleznete na http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/anketa.
Na této adrese naleznete i elektronický formulář pro snazší vyplnění a zaslání ankety.

Zdroj: www.hradeckralove.org
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“