Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Erasmus - Výběrové řízení na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu

Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu Lifelong Learning Programme (Erasmus) na letní semestr akademického roku 2010/2011.

Vyplněné přihlášky vč. motivačního dopisu (pro každou destinaci jednu přihlášku, lze podat libovolný počet přihlášek a uvést preferenci) se odevzdávají na zahraničním oddělení Pedagogické fakulty do 31.7.2010.

Je vypsáno celkem 53 stipendií v různých destinacích zemí: Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Německo, Estonsko, Francie, Lotyšsko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Turecko.

Bližší informace naleznete zde: http://www.uhk.cz/dokumenty/public/7/vyberove_rizeni-studijni_pobyty-ls_1011.pdf

Zdroj: www.uhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“