Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Tvořte s městem budoucí aplikaci pro chytré mobily

Který den vyvezou popeláři odpad, kde se koná jaká kulturní akce, více informací o městských projektech či například včasné upozornění na přerušení dodávek elektřiny v určité ulici. To a mnohé další informace by měla do budoucna nabízet zdarma speciální aplikace města pro chytré telefony, s jejíž přípravou vypomůže zhruba pětadvacet otázek v jednoduchém a anonymním dotazníku šitém na míru. Elektronický dotazník prověří v průběhu března potřeby uživatelů.

Výsledky ankety vyhodnotí Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, která se podílela i na její přípravě. Teprve po vyhodnocení výsledků by začal samotný vývoj aplikace.

Z anonymního dotazníku (http://dotaznik.lerstudio.cz/), který mohou občané vyplnit do 30. března 2017, je zřejmá budoucí funkce aplikace. Jde zejména o prošetření způsobu získávání různých dat a informací o městě a o zjištění toho, v jakých záležitostech by občané uvítali podrobnější údaje.

Více informací: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/tvorte-s-mestem-budouci-aplikaci-pro-chytre-mobily

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“