Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nové administrativní centrum Lesů České republiky v Hradci Králové - Výstava architektonických soutěžních návrhů

Kdy: do úterý 28. února 2017
Kde: Galerie "U přívozu", Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Předmětem architektonické soutěže o návrh s názvem „Nové administrativní centrum Lesů České republiky“ bylo získání kvalitních architektonických návrhů, z nichž bude jeden dopracován až do projektové dokumentace na výstavbu nové administrativní budovy, která musí splňovat všechny technické, provozní a architektonické vlastnosti moderního sídla řídícího centra podniku spravujícího lesní majetek státu. Řešení je příkladnou ukázkou využití dřeva ve stavebnictví s důrazem na minimalizaci následných provozních nákladů a na požadavky energetické náročnosti budov podle zákona o hospodaření energií. Architektonická soutěž byla uspořádána jako projektová, veřejná a anonymní. Na základě soutěžního řádu České komory architektů bylo přijato 42 návrhů, z nichž podle soutěžních podmínek poslala sedmičlenná porota 5 návrhů do druhého kola, ve kterém určila jejich pořadí a vybrala vítězný návrh. Na výstavě se teď se všemi návrhy podanými do soutěže může seznámit veřejnost.

Plakátek k akci:
http://svkhk.cz/getattachment/06cebdbb-9395-465d-92cf-a75fc7f7b6a8/Plakat-Galerie-U-Privozu.jpg.aspx

Více informací: http://svkhk.cz/Akce/Vystavy/Clanky/16-28-2-Nove-administrativni-centrum-Lesu-Ceske.aspx

Zdroj: SVK HK


ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“