Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Význam Arábie při migracích mezi Afrikou a Eurasií

Kdy: pondělí 14. listopadu 2016 od 17:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, konferenční sál 5. patro

Přednáška ucelenou formou představí objevování, přírodu, dějiny a kulturu jižní Arábie. Dnešní archeologické výzkumy ukazují, že anatomicky moderní lidé expandovali z Afriky přes Arabský poloostrov pravděpodobně úžinou Báb el-Mandab již před 120 tisíci lety. Arábie však i přes nesporný regionální význam nebyla až do relativně nedávné doby prozkoumanou oblastí. Ještě před několika desetiletími nebyly pro její starší období k dispozici téměř žádné doklady a počátky pozdějšího civilizačního rozmachu bývaly kladeny do přímé souvislosti s kulturami Předního východu. Přednáška doloží, že ona „šťastná Arábie“, rodiště legendární královny ze Sáby, nebyla slepou uličkou lidských migrací, ale poměrně rušnou křižovatkou v rámci celého Indického oceánu.

Doc. Mgr. Černý Viktor, Dr., vystudoval biologickou antropologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a v roce 1999 obhájil doktorát na Univerzitě Bordeaux I ve Francii. V současné době působí v ARÚP. Zabývá se problematikou základního výzkumu a vývoje v biologické antropologii pravěku, zejména v oblasti populační genetiky a ekologie člověka. Spolupracuje s řadou zahraničních týmů na projektech šíření anatomicky moderních lidí z Afriky přes Arabský poloostrov do Eurasie. Sleduje rovněž vliv subsistence na genetickou proměnlivost a strukturu afrických a evropských populací. V této problematice vede bakalářské, magisterské a doktorské práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Plakátek k akci: http://svkhk.cz/getattachment/615bfcc6-85d3-4550-966f-d37be7146943/Vyznam-Arabie.jpg.aspx

Zdroj: SVK HK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“