Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Setkání národů

Kdy: čtvrtek 10. listopadu 2016
Kde: Adalbertinum Hradec Králové (tř. ČSA 300)

Na festivalu se pod jednou střechou představí tři desítky cizokrajných kultur z celého světa. Poznejte s námi jejich hudbu a tance, národní pokrmy a kostýmy nebo tradiční výrobky. Můžete se těšit na vystoupení jihoamerických indiánů z oblíbené skupiny Chayag a muzikantů původem z Itálie, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Sýrie i dalších zemí. Španělské flamenco zatančí skupina La Pasión. Připravili jsme pro vás také výstavu výtvarných prací cizinců a žáků ZUŠ Habrmanova.

Dopoledne je určeno žákům a studentům škol, kteří si také prověří své znalosti v interaktivní soutěži s cizinci (9:00 - 14:30).
Odpolední program pro veřejnost začíná v 15:00, kulturní program na pódiu v 17:00 hodin.

Vstup je zdarma.

Festival pořádá Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s Filozofickou fakultou UHK, SUZ MV ČR - PoS Kostelec n. O., Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové, ZUŠ Habrmanova Hradec Králové, KURO Hradec Králové a Regionálním ukrajinským spolkem ve Východních Čechách.

Festival se koná díky podpoře Evropské unie – Azylového, migračního a integračního fondu, Ministerstva vnitra ČR, Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

Více také na www.cizincihradec.cz, www.hk.caritas.cz a na facebooku.Zdroj: Integrační centrum pro cizince Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“