Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cestování po Evropě s jízdenkou InterRail

Během plenární debaty 4. října vyjádřili poslanci podporu návrhu, aby každý osmnáctiletý Evropan dostal jízdenku InterRail jako dárek k dospělosti a pozvánku procestovat a poznat Evropu. Podle Parlamentu by to mladým zprostředkovalo lepší porozumění sousedním zemím a docenili by rozmanitost Evropy.

V současnosti propojuje InterRail 30 evropských zemí a s jízdenkou, která je platná až jeden měsíc, může člověk procestovat třeba celou síť najednou.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20161007STO46205/s%C3%AD%C5%A5ov%C3%A1-j%C3%ADzdenka-interrail-fakta-a-%C4%8D%C3%ADsla

Zdroj: EuropeDirect
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“