Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

VIII. ročník konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje - Turistika a životní prostředí kraje

Kdy: úterý 18. října 2016 od 9:30 hodin
Kde: Sál Jana Letzela (sál Zastupitelstva Královéhradeckého kraje) v budově Regiocentra, Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245 v Hradci Králové

Konference je určena pro zástupce měst a obcí, pracovníky informačních turistických center, muzeí, chráněných krajinných oblastí a neziskových organizací. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Královéhradeckého kraje.

Registrace na konferenci: retour.cz@email.cz / tel. 603 506 287

Více informací: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“