Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Podnikatelské záměry přihlaste do soutěže

Zájemci o účast v 5. ročníku soutěže o nejlepší podnikatelský záměr "Nápad mě napad", mohou své podnikatelské záměry posílat do 19. října 2016. „Pokud si nebudete vědět rady, jak nejlépe napsat podnikatelský záměr, rádi vám pomůžeme, stačí nás pouze kontaktovat,“ uvedl Jiří Štěpán z Technologického centra Hradec Králové.

Vybrané záměry budou následně představeny před komisí, která vybere vítěze. Finále se uskuteční v listopadu, vítězové si rozdělí 18 tisíc korun a další benefity.

Za dobu fungování se do soutěže přihlásilo 80 projektů a porota jich vybrala 30. Tři společnosti získaly finanční podporu.

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“