Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bioodpady z kuchyní - nový pilotní projekt třídění v Hradci Králové

Sběr bioodpadu z kuchyní a prošlých potravin byl v Hradci Králové pilotně zahájen v lokalitě Moravského Předměstí a v Třebši, a to v rámci projektu "Třídíme v Hradci".

V ulicích Formánkova, Sekaninova, Sezemická a Šantrochova jsou nově umístěny kontejnery na tyto odpady. Jedná se o hnědé kontejnery o objemu 660 litrů označené nápisem PROŠLÉ POTRAVINY - BIOODPADY.

Třídění těchto odpadů je nezbytné s ohledem na povinnost města snižovat jejich podíl v směsném komunálním odpadu. Odpady v rámci pilotního projektu budou odváženy dle naplněnosti kontejnerů. Veškerý obsah kontejnerů je odvážen na bioplynovou stanici, kde je odpad přeměněn na energii a teplo.

Odpady a prošlé potraviny je možné do nádob umisťovat včetně jejich plastových či papírových obalů.

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“