Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Diskusní klub: PhDr. Michal Tošner, Ph.D. Populismus v politice

Kdy: středa 5. října 2016 od 18:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Další přednáška do Diskusního klubu SVK HK. Máte rádi konstruktivní diskuzi? Chybí vám hradecký Hyde Park? S mluvčím můžete a nemusíte souhlasit. Vyjádřete vlastní názor a podpořte ho vlastními argumenty.

Slovo "populismus" a "populista" je v posledních letech, nejen v české politice, stále častěji skloňováno. Intuitivně je mu obecně rozuměno. Méně často takové rozumění doplňuje schopnost populismus rozpoznat a vzepřít se mu. Přednáška ze sociologie politiky poskytne prostředky k identifikaci populismu, představí populismus jako společenský proces, který mění společenské a mocenské vztahy a ukáže také, jaká rizika a nebezpečí populismus v politice obnáší.

Plakátek k akci: http://svkhk.cz/getattachment/f579d9d3-9c5e-4d39-8eb2-88b36448f50c/Diskusni-klub-Michal.jpg.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“