Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Čtenářská amnestie

Kdy: od pondělí 3. do soboty 8. října 2016
Kde: Všechny pobočky Knihovny města Hradec Králové

Během Týdne knihoven můžete využít čtenářské amnestie, která bude platit na všech půjčovnách a pobočkách knihovny, a bez povinnosti uhradit sankční poplatek, vrátit dosud nevrácené výpůjčky.

Zdroj: Knihovna města Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“