Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Seminář Komunikační a prezentační dovednosti

Kdy: čtvrtek 8. až pátek 9. září 2016
Kde: Benediktinský klášter Broumov, Klášterní 1, Broumov, 550 01

Obsah: Zdokonalení komunikačních dovedností v oblasti verbální i neverbální. Seznámení se specifickými komunikačními technikami pro zvládnutí problémových situací. Účastníci se dále dozvědí, jaké formy prezentací existují, jak se na prezentaci připravit, jak zaujmout a získat si posluchače. Případně kterých chyb se při vystupování vyvarovat, čím podpořit svůj obsah sdělení a jak působit přirozeně.

Délka trvání: 2 dny

Kontakt a více informací:
Pavla Semeráková
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, Klášterní 1, Broumov, 55001
email: pavla.semerakova@broumovsko.cz telefon: +420 603 271 426.

Více informací: http://www.klasterbroumov.cz/cs/seminar-komunikacni-a-prezentacni-dovednosti

Zdroj: Informuji
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“