Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

S budoucí vizí Rozárky pomohou městu mladí architekti

Tři měsíce mají mladí architekti šanci pomoci městu s návrhy dalšího využití lokality Rozárka. Podmínky ideové architekto-krajinářskou soutěže schválili městští radní. Soutěž by měla najít řešení vhodné kombinace využití krajiny pro sport a relaxaci v zeleni, přičemž vítězný návrh musí umět respektovat využití jedinečného svahu, zachovat výhled na město i panorama hor s tím, že místo oživí. Vítězný návrh bude sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování města jak danou lokalitu vhodně využít.

Až do 26. října 2016 do páté hodiny odpolední mohou mladí architekti ročníků narození 1981 a mladších, odevzdat městu svůj návrh vhodného využití území o přibližné výměře 2,6 ha, jehož nadmořská výška šplhá až ke 267 metrům.

Architektonicko-krajinářská soutěž je otevřená, jednokolová. Vyhlášena bude ve Věstníku veřejných zakázek (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz), zmínka se objeví v informačním zpravodaji města, na internetových stránkách České komory architektů (http://www.cka.cz) a samozřejmě i na úřední desce a na městském oficiálním webu www.hradeckralove.org. Porota bude jednotlivé návrhy hodnotit podle komplexní kvality architektonicko-krajinářského návrhu celkového řešení. Soutěžní porota, která bude jednotlivé návrhy hodnotit, zasedne 8. listopadu 2016. Autor vítězného návrhu obdrží odměnu ve výši 80.000 Kč.

Více informací: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/s-budouci-vizi-rozarky-pomohou-mestu-mladi-architekti-soutez

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“