Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Městský web voličům poradí, jak se připravit na říjnové volby do krajů

První oficiální informace týkající se říjnových voleb do krajů začal shromažďovat web města www.hradeckralove.org a odstartoval tím přípravy, v nichž bude magistrát hrát opět neopomenutelnou roli. Webová záložka na hlavní domovské stránce bude průběžně aktualizována tak, jak to stanoví ministerstvem vydaný harmonogram úkolů a lhůt.

Více informací: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/mestsky-web-volicum-poradi-jak-se-pripravit-na-rijnove-volby

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“