Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Město hledá sčítače dopravy

Do října roku 2016 se v Hradci Králové opět uskuteční Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR. V této souvislosti shání Magistrát města Hradec Králové sčítače na vybrané úseky místních komunikací, kteří by tuto činnost zajistili. Výše odměny za zajištění sčítání na vybraných místech je 80 Kč za hodinu.

Požadavky na zájemce o sčítání: bezúhonnost, věk min. 15 let, dokončená povinná školní docházka (9 let), souhlas zákonného zástupce (v případě věku nižšího 18 let).

Více informací: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/mesto-hleda-scitace-dopravy

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“