Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mapujte dál bariéry, výsledná mapa pomůže nejen vozíčkářům a nevidomým

Vozíčkář, nevidomý i ostatní veřejnost pomáhají magistrátu průběžně už více než dva roky zlepšovat a aktualizovat mapu bezbariérového Hradce, kterou využívají nejen lidé se zdravotním hendikepem, ale i senioři či rodiče s kočárky. Projekt si vzal za cíl zmapovat prostřednictvím samotných osob se zdravotním postižením trasy mezi důležitými objekty ve městě a vloni poprvé přinesl i přesnější informace o zdravotnických zařízeních, tedy fakultní nemocnici a také o poliklinikách. Aktualizace se dotkla i dalších přechodů a zastávek MHD ve městě. Letos došlo k aktualizaci lokality kolem Aldisu a Šimkových sadů. Radnice prosí i nadále veřejnost o spolupráci.

Více informací: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/mapujte-dal-bariery-vysledna-mapa-pomuze-nejen-vozickarum-a

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“