Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vizitky královských věnných měst pro Vás

Informační centra královských věnných měst stále nabízejí výjimečnou sérii turistických vizitek, navíc se zajímavými bonusy. Každé město má svoji vizitku s fotografií, společná je mapa, kde jsou královská věnná města vyznačena.

Odměnou pro sběratele jsou i věrnostní samolepky - bronzová korunka za návštěvu 3 měst, stříbrná korunka za návštěvu 6 měst, zlatá korunka za návštěvu všech 9 měst. Samozřejmostí je i speciálně vyrobené razítko, které si můžete do svých deníků k turistické vizitce Královských věnných měst otisknout.Sledujte webové stránky www.vennamesta.cz
nebo
facebook https://www.facebook.com/Kr%C3%A1lovsk%C3%A1-v%C4%9Bnn%C3%A1-m%C4%9Bsta-980287198732006/.

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“