Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Putování po stopách války 1866

Zašlete šest kusů vstupenek z jednotlivých muzeí uvedených na mapce a budete zařazeni do slosování o publikaci PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA: VÝZBROJ A VÝSTROJ; rodinné vstupné do všech objektů Regionálního muzea v Mikulově; komentovanou prohlídku areálu Památníku 1866 s průvodcem dle vlastní volby termínu, muzejní kartu s roční platností do Muzea východních Čech v Hradci Králové a mnoho dalších hodnotných cen uvedených na této webové stránce.
Slosování proběhne 25. března 2017 v Muzeu války 1866 na Chlumu v rámci akce Zahájení sezóny 2017 na Chlumu.

Do obálky označené názvem soutěže „PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH VÁLKY 1866“ zaslané do 31. ledna 2017 na adresu Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové vložte kromě šesti vstupenek z muzeí i kontaktní údaje jméno a příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefon. Soutěžící, kteří neuvedou úplné údaje, nebudou zařazeni do slosování.

Pravidla soutěže jsou zveřejněna na webových stránkách www.muzeumhk.cz/soutez-1866-pravidla.html.

Více informací: http://www.muzeumhk.cz/soutez-1866.htmlZdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“