Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Portugalské vyznání

Kdy: úterý 21. června 2016 od 18:00
Kde: ClubCafé Pessoa (Třída ČSA 543, Hradec Králové,naproti Adalbertinu)

Vyprávění dvojice sociálních vědců Zuzany a Jana Hlouškových, kteří vám kromě přírodních krás milované země na „konci světa“, originálních rukodělných výrobků a vlastních kulinářských zážitků představí také komunitu českých krajanek žijících v jižní provincii Algarve. Pořad zahrnuje ochutnávku specialit. Přijďte si vychutnat Portugalsko všemi smysly!

Další informace: https://www.facebook.com/events/1137690566272825/

Zdroj: Občanské poradenské středisko
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“