Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výtvarná soutěž - Den s úsměvem

Zapojte se do již do 3. ročníku Výtvarné soutěže v rámci akce Den s úsměvem a podpořte svými obrázky unikátní putovní výstavu.

Do tohoto projektu se mohou zapojit školy, školky, rodiny, mateřská centra, zájmové organizace i jednotlivci.

Soutěží se ve výtvarné soutěži na téma "Pojďte s námi hned objevit náš svět", která je určena těmto kategoriím:
- Mateřské školy a mateřská centra
- I. stupeň ZŠ
- II. Stupeň ZŠ

Výherci, kteří se umístí na prvních třech místech, budou odměněni zajímavými cenami.

Uzávěrka soutěže je: 9. 9. 2016.

Vítězové jednotlivých kategorií budou zvoleni účastníky na akci Den s úsměvem v den konání 9. 10. 2016 na Tylově nábřeží v Hradci Králové.

Více informací:
Mgr. Jitka Dumková
Salinger, z. s.
sociální pracovník / zástupce vedoucí Komunitního centra ZIP
mobil: 773 378 992
email: zastupce.zip@salinger.cz

Zdroj: Salinger, z.s.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“