Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Beseda s Ivanou Kokyovou - Slunce zapadá už ráno

Kdy: pondělí 30. 5. 2016 od 18 hodin
Kde: ClubCafé Pessoa

V pondělí 30. 5. od 18 se uskuteční v ClubCafé Pessoa beseda s Ivanou Kokyovou, jednou ze čtyř autorek unikátní antologie současné ženské romské prózy s názvem Slunce zapadá už ráno. Laitmotivem všech povídek je nerovnoprávné postavení žen v patriarchální romské společnosti. Přijďte nahlédnout do kultury romské komunity a pochopit její odlišnosti!

Pojďte společně propadnout kouzlu vyprávění romských žen - hrdinek stejnojmenné knihy a nahlédnout do jejich odlišné kultury! Budeme si povídat nejen o literatuře, ale o romské kultuře obecně, roli terénní sociální práce i záhadném slova "Romipen". Součástí besedy bude autorské čtení a malá ochutnávka romské kuchyně.

Zdroj: Spolek krásného slova Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“