Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Žijeme s vámi

Kdy: od 5.2.2015 do 26.2.2015
Kde: Foyer, 1. patro Centra celoživotního vzdělávání

Výstava výtvarných prací žáků s mentálním postižením a s autismem chce přiblížit a ukázat širší veřejnosti vnímání světa dětí s handicapem. Představuje komplex Speciálních škol v Hradci Králové.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“