Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vladimír Prachař: Ni-tsi-ta-pi: Kanadští indiáni

Kdy: do 27. února 2015
Kde: Knihovna města Hradce Králové

Východočech s duší indiána, grafik, cestovatel a fotograf pravidelně navštěvuje indiánské rezervace v západní Kanadě. U Černonožců kmene Kainai tančil čtyři roky Tanec Slunce. Je strážcem posvátné dýmky a obřadu bizoní potní chýše. V Kanadě má i své nové příbuzné, byl adoptován za bratra indiánkou z kmene Krí Rose Wabasca a přijal za syna Jeremyho z kmene Shuswap. Výstava přibližuje dnešní život indiánů a dochované tradice.

Více informací: knihovnahk.cz/pro-verejnost/kalendar-akci/vladimir-prachar-ni-tsi-ta-pi-kanadsti-indiani

Zdroj: Informuji
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“