Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Antonín Dvořák - Stabat Mater

Kdy: středa 18. února 2015 od 15:00 - 18:00 hodin
Kde: Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové

Cyklus S hudbou a jejím poselstvím napříč staletími.

Poučený poslech a poselství známých i méně známých hudebních děl, jejich autorů a interpretů. Všechny skladby zazní ve špičkovém provedení, některé z videonahrávky. Připravila Mgr. Růžena Matěnová.
Vstup volný.

Plakátek k akci: http://www.knihovnahk.cz/files/publishing/1581-anotationImage-dvorak-plakat.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“