Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

UHK - Termíny pro ukončení sběru přihlášek ke studiu

Termíny podání přihlášek ke studiu na Univerzitě Hradec Králové byly prodlouženy.

Informace naleznete zde na stránkách Univerzity Hradec Králové: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Cim-zijeme/Terminy-pro-ukonceni-sberu-prihlasek-ke-studiu

Zdroj:UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“