Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jiří Rusnok bude přednášet o monetární politice

Kdy: pondělí 2. března 2015 od 13:15 hodin
Kde: Univerzita Hradec Králové, posluchárna J1 budovy FIM.

Jiří Rusnok, český ekonom a člen bankovní rady ČNB, zavítá na FIMku pohovořit o monetární politice v měnícím se ekonomickém prostředí.

Přednáška tohoto významného ekonoma nese název Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí.

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“