Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Setkání s literaturou

Kdy: čtvrtek 26. února 2015 od 10:00 hodin
Kde: Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké

Zvuková knihovna pořádá další ze svých pravidelných komponovaných literárních pořadů Setkání s literaturou, ve kterém představuje nové tituly na CD-MP3. Pořad je určen uživatelům zvukové knihovny a uskuteční se v jejích prostorách.

Vstup volný.

Plakátek k akci: http://www.knihovnahk.cz/files/publishing/1596-anotationImage-setkani-plakat.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“