Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Potichu si přemýšlím

Kdy: sobota 21. února 2015 od 09:00 hodin
Kde: Muzeum východních Čech, Hradec Králové

Setkání s obrazem Josefa Vyleťala, Mlčící myslitel z konce 19. století, spojené s výtvarnou dílnou. Pomocí barevných kombinací a náhody se ponoříme do našich pocitů a prožitků.

Zdroj: Galerie moderního umění
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“