Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Masopust v Horním Maršově

Kdy: sobota 21. února 2015 od 12:00 do 18:00 hodin
Kde: Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 102

Již tradiční masopustní veselice v Horním Maršově začíná letos obědem v DOTEKu, pokračuje průvodem na náměstí, vystoupením maškar a končí karnevalem pro děti v prostorách místní základní školy. Přijďte se s námi poveselit před postním obdobím! Vítány jsou maškary moderní i tradiční.

Sraz účastníků v maskách před Střediskem SEVER, Malá Ulička 89, Horní Maršov. Odtud se veselý průvod vydá za zpěvu masopustních písní skrz obec na náměstí. Zde se uskuteční masopustní rej a veselice se všemi tradičními scénkami. Na závěr se odebereme do sálu v základní škole, kde bude dětský karneval se soutěžemi, tombola a další atrakce. Nebude chybět živá muzika.

Více informací: sever.ekologickavychova.cz/masopust-2015-v-hornim-marsove/

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“