Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Památné vrchy Podkrkonoší: Zvičina, Bradlo a Hora sv. Kateřiny

Kdy: čtvrtek 19. února 2015 od 17:00 hodin
Kde: přednáškový sál v budově Špýcharu, Dvůr Králové nad Labem

Přednáška Univ. Prof. RNDr. Karla Martinka DrSc. bude věnovaná významným vrchům v okolí Dvora Králové. Zajímavé povídání bude doplněno fotografiemi z vlastivědných toulek.

Více informací na: www.muzeumdk.cz

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“