Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ozvěny festivalu NAIFF v Horním Maršově

Kdy: 20. až 22. února 2015 od 17:00 hodin
Kde: Ekocentrum DOTEK, Horská 175, Horní Maršov

Festival dokumentárních filmů NAIFF mohou po jeho premiéře v Brně shlédnout i diváci v Horním Maršově ve východních Krkonoších, jeho poslední zastávkou bude jarní Praha. Přijeďte se podívat na vybrané snímky a nechte se provést světem našich domorodých příbuzných. Jejich životy jsou velmi odlišné, pro Evropana zvyklého na vysoký standard často nepochopitelné, zároveň však v mnohém inspirující. Festival NAIFF nás seznamuje se stavem domorodé populace po celé naší planetě. Tyto extrémně ohrožené skupiny jsou často těmi nejchudšími z chudých. Běžné produkty jako jídlo, obuv nebo očkování jsou pro ně nedosažitelné, mají nejvyšší dětskou úmrtnost i nejmenší naději na dožití. Ne náhodou SEVER pořádá tento festival příhodně ve dnech, ve kterých si zbytek světa připomíná Světový den sociální spravedlnosti a Mezinárodního dne boje proti kolonialismu.

Více informací: sever.ekologickavychova.cz/ozveny-festivalu-naiff-v-hornim-marsove/

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“