Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Od pevnosti k salónu republiky

Kdy: čtvrtek 19. únor od 10:00 hodin
Kde: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Komentovaná prohlídka stálé expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové. Expozice OD PEVNOSTI K SALÓNU REPUBLIKY mapuje dějiny architektury města Hradec Králové od poloviny 18. století do počátku druhé světové války.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“