Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Město pronajme byty rodinám s dětmi

Magistrát města vypisuje výběrové řízení na pronájem uvolněných bytů pro rodiny s dětmi. Jedná se o osm bytů o velikosti 0+1 nebo 1+1 v ulicích Gagarinova, Fričova a Pod Zámečkem: Zájemci splňující dané podmínky mohou podat žádosti na formuláři, který je k dispozici na odboru správy majetku města, nebo na webových stránkách www.hradeckralove. org - odbor správy majetku města - oddělení hospodaření a evidence majetku města (a bytů) - úsek správy bytů - výběrová řízení.

Bližší informace včetně podmínek a termínů ukázek bytů jsou k dispozici na této webové adrese nebo přímo na odboru správy majetku města. Žádosti budou přijímány 16. února až 6. března 2015.

Informace na telefonu 495 707 731.

Zdroj: MMHK

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“