Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

20th International Summer School on Global Analysis and its Applications

Stará Lesná, Slovensko, 17. - 21. srpna 2015

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty UHK bude v létě 2015 spolupořadatelem významné mezinárodní vědecké akce v matematice "20th International Summer School on Global Analysis and its Applications", jejíž jubilejní ročník bude spojen s oslavami stého výročí vzniku obecné teorie relativity. K účasti na této matematicko-fyzikální týdenní letní škole jsou srdečně zváni všichni zájemci včetně studentů.

Více informací lze nalézt na webové stránce http://www.lepageri.eu/summer-school

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“