Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zlaté ruce podruhé

Kdy: od 28. ledna do 5. února 2015
Kde: Galerie U Přívozu, prostory Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Hradecká ulice

Výstava rukodělných prací u příležitosti výročí 20 let činnosti Klubu lidové tvorby Hradec Králové. Výstava představí ukázky prací tradičních textilních technik a jejich zakomponování v současném oděvu, dále výrobky z oboru lidových řemesel a jejich použití v dnešním interiéru. V neposlední řadě zde budou novinky výtvarných technik, které zaujmou tvůrčí osobnosti (plstění, quilling, patchwork z textilu i papíru, malba na hedvábí, pergamono). Autorky jsou členkami Klubu a na výstavě budou předvádět ukázky řemesel a prací.

Výstava bude zahájena vernisáží 28. ledna v 17.00 hod. v galerii U Přívozu.

Plakát k výstavě:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/plakat_rukodelna-vystava.pdf

Další informace: svkhk.cz/Akce/Vystavy/Clanky/28--1----5--2--2015-Vystava--Zlate-ruce-podruhe.aspx

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“