Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Setkání v synagoze

Kdy: středa 28.1.2015 od 18:00 hodin
Kde: Dobruška - židovské ghetto, synagoga, Šubertovo náměstí 646, Dobruška, 518 01

O dobrušské vodě, vyprávění o vodních tocích, studnách, sklepních studánkách, vodovodu a kanalizaci v Dobrušce - mikvekomentovaná prohlídka muzejní expozice.

Více informací na: www.mestodobruska.cz

Zdroj: Hradecko
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“