Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vladimír Prachař: Ni-tsi-ta-pi: Kanadští indiáni

Kdy: pondělí 2.2.2015 od 17:00 hodin
Kde: Galerie Centra celoživotního vzdělávání, Knihovna města Hradce Králové, Wonkova

Netradiční zahájení autorské výstavy Vladimíra Prachaře za doprovodu hudby severoamerických indiánů.

Plakátek k akci: www.knihovnahk.cz/files/publishing/1558-anotationImage-indiani_v_kmhk_a4e-2.jpg

Východočech s duší indiána, grafik, cestovatel a fotograf pravidelně navštěvuje indiánské rezervace v západní Kanadě. U Černonožců kmene Kainai tančil čtyři roky Tanec Slunce. Je strážcem posvátné dýmky a obřadu bizoní potní chýše. V Kanadě má i své nové příbuzné, byl adoptován za bratra indiánkou z kmene Krí Rose Wabasca a přijal za syna Jeremyho z kmene Shuswap.
Výstava přibližuje dnešní život indiánů a dochované tradice.

Výstava trvá do 27.2.2015.

Pakátek k výstavě: knihovnahk.cz/files/publishing/1551-anotationImage-indiani_v_kmhk_a4e-1.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“