Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Příprava pro budoucí prvňáčky

Kdy: 3. a 17. února a 3. a 17. března 2015.
Kde: První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o., Vocelova 1334

Individuální přístup k žákům, moderní metody a formy výuky, projektové vyučování, kladná motivace, pozitivní vztahy, samostatnost a tvořivost, adaptační kurzy, školy v přírodě, lyžařský výcvik, nižší počet žáků ve třídách, výuka informatiky a anglického jazyka od prvního ročníku, zájmové kroužky, školní družina pro všechny žáky.

Škola sídlí naproti autobusovému terminálu.

Zdroj: První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“