Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Senioři, hlaste se do kurzů internetu a fotografie

Město Hradec Králové ve spolupráci s dvanácti základními školami bude od 16. března opět pořádat bezplatné kurzy Internet pro seniory, a to pro začátečníky i pro pokročilé, a kurzy digitální fotografie.

Termíny výuky na jednotlivých školách budou uchazečům zaslány formou pozvánky před začátkem kurzu.
Výuka bude probíhat jedenkrát týdně obvykle mezi 14. a 17. hodinou v délce 60 minut.

Kurzy internetu se uskuteční v základních školách Sever, Mandysova, Josefa Gočára, Bezručova, Jiráskovo náměstí, Úprkova, Nový Hradec Králové, Štefánikova, Kukleny, Plotiště, Svobodné Dvory a Milady Horákové. Kurzy digitální fotografie se uskuteční pouze v Základních školách Bezručova, Sever a Milady Horákové.

Zájemci se mohou hlásit do 28. února na čísle záznamníku 495 707 980, kam nadiktují jméno a příjmení, rok narození, adresu, telefon, základní školu, kterou preferují a do jakého typu kurzu se hlásí, zda pro začátečníky či pokročilé nebo na digitální fotografii. Délka vzkazu je omezena na dvě minuty. Přihlášení jiným způsobem není možné.

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“