Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Měsíční program SVK HK - únor

Program akcí pro veřejnost ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové v únoru naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/0B7UXX_T9NLEeLUVTR3pGdzA5dHgxSnJkRGRSVFBMWG9kdXlv/view?usp=sharing

Zdroj: SVK HK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“