Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Pondělní matiné: Gentleman Josef Škvorecký

Kdy: pondělí 2. února 2015 od 10:00 hodin
Kde: Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové, Wonkova

Další z pořadů ke spisovatelské osobnosti z archivu hudebního oddělení. Vstup volný.

Plakátek k akci: www.knihovnahk.cz/files/publishing/1557-anotationImage-plakat_pondelni_matine.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“