Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Park začne ve zkušebním provozu fungovat v únoru

Park Skleněnka nacházející se ve vnitrobloku mezi ulicemi Dukelská a Hořická, je sice stavebně dokončen už od podzimu, ale přístupný bude ve zkušebním provozu až od 2. února.

V parku je kvůli počasí jednak rozbahněný terén, navíc zbývá vysadit pár posledních prvků veřejné zeleně a prostor osadit cedulemi s provozním řádem. Instalováno zde bude následně i několik kamer.
Park by měl být přístupný 24 hodin denně.

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“