Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Baroko: Čas zlata

Kdy: úterý 27.ledna 2015 od 17:00 hodin
Kde: Hudební oddělení, Knihovna města Hradce Králové

Cyklus setkání s lidmi, řemesly, filozofií i módou, architekturou, vědeckými objevy, uměním, literaturou a hudbou od evropského raného středověku do doby téměř současné. Lednové téma vás provede dobou válek a exilu, čarodějnických procesů a manýrismu Johanna Sebastiana Bacha.

Vstup volný.

Plakátek k akci: knihovnahk.cz/files/publishing/1538-anotationImage-baroko-plakat.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“