Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

AFS nabízí šanci získat stipendium na studium v Chile

Veškeré informace naleznete na stránce: http://www.eurodesk.cz/aktuality/cela-cr/afs-nabizi-sanci-ziskat-stipendium-na-studium-v-chile#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Eurodesku%20-%2014.%201.%202015

Plakátek: http://www.eurodesk.cz/sites/default/files/u3696/letak_a5_chile_web.jpg

Zdroj: EURODESK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“