Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vztahy jako zdroj sebepoznání, sebepoznáním k lepším vztahům

Kdy: úterý 16.12.2014 od 17:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, konferenční sál v 5. podlaží

Jste srdečně zváni na přednášku Ing. Svatopluka Máry, ve které se bude zabývat lidskými vztahy, jak lépe komunikov. at a vycházet s lidmi a to vše skrze sebepoznání sebe sama.

Plakátek k akci: http://i.imgur.com/oKGbuZr.jpg

Zdroj: SVK HK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“