Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Třetí nejlepší místo pro život v ČR? Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj obhájil ve srovnávacím výzkumu Místo pro život svou loňskou pozici a stal se tak třetím nejlepším krajem v republice. Co si obyvatelé kraje podle průzkumu chváli a co by se mělo naopak zlepšit?

"To, že Královéhradecký kraj obhájil svůj post třetího nejlepšího místa pro život v České republice, mě jako hejtmana samozřejmě těší. Je vidět, že naše snaha o to, aby se v kraji žilo lépe, se promítá i do takovýchto veřejných hodnocení. Na druhou stranu je to pro nás i motivace, že je stále co zlepšovat," okomentoval výsledky hradecký hejtman Lubomír Franc.

Královéhradecký kraj obhájil status třetího nejlepšího místa pro život v Česku. O obyvatele je, co týče zdravotní a sociální péče, dobře postaráno. Žije zde nejvíc dárců krve, zvýšil se počet dobrovolných hasičů a hendikepovaní nemají problém s cestováním po regionu. Pozitivem je i dobrý stav životního prostředí, který se oproti loňskému roku ještě zlepšil. Královéhradecko navíc žije kulturou. Je zde nejvíc kulturních institucí, počet pořádaných kulturních akcí rok od roku roste. V kraji je taky poměrně bezpečno. Na silnicích umírá málo lidí a policie je rok od roku úspěšnější v objasňování trestných činů. I když se na Hradecku zvýšila průměrná mzda, pracovní podmínky se zhoršily. Těžké to tady mají hlavně mladí lidé, kteří těžko shání zaměstnání. Rezervy má kraj i v oblasti péče o děti a vzdělávání. Studenti se na zdejší vysoké školy nehrnou a raději za vzděláním dojíždějí jinam. Projekt Místo pro život je společensky přínosným srovnávacím výzkumem, který mapuje kvalitu života obyvatel v regionech České republiky. Vyhodnocuje úroveň životních podmínek v jednotlivých krajích, sleduje je v dlouhodobém horizontu a iniciuje společenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají. Princip hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře. Objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, názory kolegia a průzkum prováděný mezi 1400 obyvateli všech regionů. Na druhém místě ve výsledcích výzkumů se letos umístilo Hlavní město Praha a pomyslným vítězem se stal Plzeňský kraj.

Zdroj: Místo pro život

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“