Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jednodušší cestování díky prosincovým změnám v tarifu IREDO

14. 12. vstoupily v platnost některé změny v tarifu IREDO. Cestující budou moci využívat nové typy jednodenních síťových jízdenek, které jim usnadní cestování. Došlo také na změny v zastávkách a tarifních zónách, které vycházejí ze zkušeností s používáním karet IREDO. Nejvýznamnější změnou v ceníku je zavedení jednodenní síťové jízdenky pro čtyřčlenné skupiny libovolného věku v ceně 400 korun. Spektrum jednodenních síťových jízdenek se dále rozšíří o jízdenku pro dítě (80 Kč), psa (30 Kč), spoluzavazadlo v autobusech (10 Kč) a kolo v cyklobusech (30 Kč).

"K těmto změnám nás vedou praktické zkušenosti s provozováním čipových karet IREDO. Věřím, že všechny navržené změny přispějí k pohodlnějšímu cestování veřejnou dopravou a budou cestujícími přijaty pozitivně. Tím by měly rovněž přispět k lepší vytíženosti spojů, jejichž případnou ztrátu kraj dopravcům kompenzuje," vysvětlil náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za oblast dopravy. Nové typy jízdenek však nejsou jedinou změnou, s níž se cestující setkají. Byla totiž vyřešena naprostá většina tarifních výjimek. Lidem, jejichž pravidelné cestování vedlo přes zóny povolené pouze tarifní výjimkou, se tím zjednoduší cestování a především odbavení v autobusech. Změny v cenách jízdného pro konkrétní kombinace tarifních zón, které byly tímto řešením vynuceny, byly provedeny oběma směry. Dotknou se však asi jen tří procent cestujících. Na některých místech také doznají změn samotné tarifní zóny. Několik zcela nových vznikne, tři zaniknou a jiné budou přečíslovány či přejmenovány. Několik zastávek bude přeřazeno z dosavadní zóny do sousední.

Další informace naleznete v přiložených souborech a na www.oredo.cz, kde jsou nové tarifní mapky zón.

Změny v zastávkách a zónách: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/Zmeny-v-zastavkach-a-v-zonach-IREDO-_od-2014-12-14_.pdf

Ceník IREDO: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/Cenik-IREDO-_od-2014-12-14_-_2_.pdf

Zdroj: Královéhradecký kraj

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“