Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Již třetí bibliobox před ústřední půjčovnou

Před hlavní budovou Knihovny města Hradce Králové ve Wonkově ulici je nainstalován nový, již třetí bibliobox. Čtenáři, kteří vrací výpůjčky z ústřední půjčovny, mohou vlevo od vchodu (při pohledu na knihovnu) vracet CD a DVD, vpravo od vchodu knihy, časopisy a noty. K naprostému pohodlí doporučujeme během otevírací doby knihovny vrátit výpůjčky u informačního pultu v přízemí. Bližší informace o používání biblioboxu najdete na stránkách knihovny: http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/bibliobox

Biblioboxy mohou využít také čtenáři poboček Moravské Předměstí A - Formánkova ulice, Moravské Předměstí B - Médium a Slezské Předměstí v Gagarinově ulici. Před těmito pobočkami jsou biblioboxy nainstalovány také.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“