Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: ...taková batika...

Až do 28. 11. mohou všichni návštěvníci knihovny navštívit výstavu Jany Vondráčkové-Neumannové s názvem "...taková batika..."

Jana Vondráčková-Neumannová je pedagožka a výtvarnice. Výtvarné umění propaguje nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale i vlastními tvořivými aktivitami. V rámci svého zájmu, který zahrnuje především užité umění- kov, kámen, sklo, drát nebo hlína, upřednostňuje práci s textilem, vlnou a rounem. Její výtvarný projev inspirovaný přírodou dospěl k vlastní technice textilních obrazů.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“